09107636326 --- 021-87700067

ثبت شرکت در بلژیک

ثبت شرکت در بلژیک

آیا می دانید جدیدترین قوانین ثبت شرکت در بلژیک چیست؟ قطعاً افرادی که قصد دارند به این کشور مهاجرت کنند به دنبال روشی آسان و مطمئن هستند به طوریکه سرمایه موجودشان حفظ شده و رونق پیدا کند، ثبت شرکت در بلژیک گزینه های بسیار عالی محسوب می شود که فرد می تواند از طریق آن اقامت دائم این کشور را نیز اخذ کند. در نظر داشته باشید که رعایت اصول ثبت شرکت در بلژیک بسیار مهم و ضروری است.

شرایط عمومی ثبت شرکت در بلژیک

به طور کلی فردی که قصد ثبت شرکت در بلژیک دارد باید با دید سرمایه گذاری پیش برود به این معنی که از طریق مراحل ثبت شرکت یک سری اساسنامه شرکت همینطور مدارک مورد نیاز را تهیه کند. مدارک شامل ارائه نمونه امضا، و همینطور فرم های مخصوصی است که باید تکمیل شود. فرد نیاز به ارائه کپی پاسپورت دارد. تمامی این مراحل باید در برابر سردفتر در کشور بلژیک انجام شود.

برای راه اندازی شرکت نیاز به ثبت دفتر است و فرد باید یک حساب بانکی در بلژیک افتتاح کند. در نظر داشته باشید که اگر سرمایه گذار خارجی باشد باید تمامی قوانین ” کد مالی بلژیک” به درستی مطالعه کرده و کد مورد نظر را طبق روال قانونی دنبال کند.

شرایط عمومی ثبت شرکت در بلژیک

شرایط عمومی ثبت شرکت در بلژیک

ثبت شرکت در بلژیک با مسئولیت محدود

به جرات می توان گفت که بهترین و یا حداقل ساده ترین نوع ثبت شرکت در بلژیک ثبت شرکت با مسئولیت محدود است. در این نوع شرکت شما نیاز به حداقل یک سهام خواهید داشت که سرمایه اولیه ای در این خصوص فراهم شده است.

در این نوع شرکت در ابتدا باید مبلغی مشخص به حساب شرکت واریز شده و سهام مورد نظر منتقل شود البته فرد می توانید بیشتر از سهام را نیز به تسلیم خود در آورد. سرمایه اولیه در این کشورها به این صورت است که سهام اولیه تقسیم بندی مشخصی می شود و البته امکان عرضه سهام به مردم نیز وجود دارد. برای عرضه عمومی سهام ها باید ۵۰ درصد از سهامداران اصلی شرکت رضایت خود را اعلام کنند. در این مسیر قطعاً فرد می تواند با مبلغی مشخص و حتی نه چندان زیاد ثبت شرکت در بلژیک داشته باشد و به نوعی خود را به مهاجرت به این کشور پیشرفته بیشتر کند. امکان تسلیم درصدی سهام ها بسیار محدود است و قطعاً فرد متقاضی باید یک سهام و نه کمتر را به تسلیم خود در آورد.

ثبت شرکت در بلژیک با مسئولیت محدود

ثبت شرکت در بلژیک با مسئولیت محدود

ثبت شرکت در بلژیک با سهامی عام محدود

به ثبت شرکت در بلژیک با سهامی عام محدود SA/NV می گویند. در این نوع شرکت ها حداقل دو سهامدار باید موجود باشد به طوری که میزان مشارکت این افراد به مبلغی مورد نظر برسد. در واقع ثبت شرکت در بلژیک به روش عام صحبتی از تقسیم بندی حداقل ارزش سهام نیست. سرمایه موجود تبدیل به سهم های قابل انتقال شده و در بازار سهام معتبر عرضه و در صورت نیاز ثبت می شود.

نوع دیگری که در این لاین قرار می گیرد ثبت شرکت در بلژیک به مشارکت محدود است، در این نوع از ثبت شرکت همانطور که از اسمش پیداست نیاز به شراکت دیده می شود که حداقل سه شخص حقیقی و حقوقی با سرمایه ای مشخص شرکت را راه می اندازند. میزان مشارکت بین افراد می توانید در طول شش ماه اول سال مالیاتی کاهش و یا افزایش یابد. با توجه به دشواری های موجود و نوسانات شدیدی که در این ثبت شرکت در بلژیک دیده می شود عموماً نوع مشارکت محدود خیلی مرسوم نبوده و عموماً افراد خارجی ترجیح می دهند چنین ریسکی را متقبل نشوند. در نظر داشته باشید که تمامی امور در هر سه نوع ثبت شرکت در بلژیک باید طبق اصول و قوانین دنبال شود.

ثبت شرکت در بلژیک با سهامی عام محدود

ثبت شرکت در بلژیک با سهامی عام محدود

ثبت شرکت در بلژیک در نوع پارتنرشیپ

به طور کلی وقتی که افراد حقوقی و حقیقی نمی توانند سرمایه اولیه را فراهم سازند و یا امکان ارائه چنین سرمایه ای را به صورت یکجا ندارند می توانند به سراغ رابطه های پارتنرشیپ بروند. به طور کلی این روابط که از فعالیت های تجاری نیز محسوب می شود در سه حالت قابل پیگیری است. در حال اول پارتنرشیپ عمومی و یا عادی بوده و در نوع دوم وضعیت به محدود تغییر می کند. نوع سوم از ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ مربوط به سهام است که دارای شرایط خاصی بوده و باید به درستی پیگیری شود. دقت کنید که هر کدام از این انواع دارای شرایط فعالیت خاصی هستند. به نوعی دیده می شود که فرد متقاضی ثبت شرکت در بلژیک باید طبق شرایط و هدف خود اقدام به بهترین گزینه کند. در ادامه مطلب سعی می کنیم هر کدام از این انواع را به طور دقیق بررسی کنیم. افرادی که سرمایه نداشته اما به ثبت شرکت در بلژیک بهترین کاندیدای این روش هستند و می توانند در زمانی مناسب به نتیجه برسد.

ثبت شرکت در بلژیک در نوع پارتنرشیپ

ثبت شرکت در بلژیک در نوع پارتنرشیپ

ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ عادی

به طور کلی اولین گزینه برای ثبت شرکت در بلژیک در این نوع شفاف سازی اهداف اقتصادی است، شخص یا اشخاص می توانند یک پارتنرشیپ با نام واحد مشخص را در صورتی که دارای هدف اقتصادی مشترکی است راه بیندازند.

در این نوع فعالیت تجاری عموماً مسئولیتی که برای پارتنر ها در نظر گرفته می شود در وضعیت نامحدود قرار دارد به این معنی که تمامی تصمیم های تجاری می تواند توسط هر کدام از اعضا اخذ شود. فرض کنید نیاز است که اساسنامه تغییر کند در این وضعیت نیاز به رأی بدون نام هر کدام از اعضای پارتنر خواهد بود. در ثبت شرکت در بلژیک با نوع پارتنرشیپ عادی نیاز به هیچ حداقل سرمایه ای نیست و در صورتی که شرکت انحلال یافت هر کدام از اعضای سهامداران می توانند سرمایه عرضه شده خود را ادعا کنند. به این ترتیب شرایط به نفع کلیه اعضا دنبال خواهد شد.

ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ عادی

ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ عادی

ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ محدود

این نوع خود به دو دسته تقسیم می شود. پارتنرهای فعال و غیر فعال.

در دسته اول یک سری اعضا وجود خواهد داشت که به عنوان پارتنرهای فعال شهرت دارند این افراد تمامی تصمیمات را به عمده می گیرد و در واقع قدرت تصمیم گیری برای این گروه تام است.

در نوع دوم که مشهور به پارتنرهای غیر فعال است هر یک از اعضا تنها بر روی میزان مشارکتش می تواند تصمیم گیری کند و به همین ترتیب مسئولیت وی نیز کاهش خواهد یافت و به نوعی محدود به میزان سرمایه خواهد شد.

در این گروه نیز نیاز به سرمایه حداقل نیست و افراد می توانند در صورت تمایل سرمایه گذاری کنند در صورتی که فرد در گزینه دوم سرمایه گذاری کند و در واقع از اعضای غیر فعال باشد در صورت انحلال شرکت می تواند سرمایه خود را باز پس گیرد و مشکلی در این خصوص برای وی دیده نمی شود.

ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ محدود

ثبت شرکت در بلژیک با پارتنرشیپ محدود

ثبت شرکت در بلژیک محدود به سهام

نوع آخر از دسته بندی های انجام شده در بخش ۴ مربوط به ثبت شرکت در بلژیک محدود به سهام است. در این نوع پارتنرشیپ نیاز به حداقل سرمایه خواهد بود. این نوع ثبت شرکت در بلژیک توسط پارتنرها و همینطور سهامداران تأسیس می شود و قطعاً مسئولیت این گزینه به ارزش سهام هر یک محدود خواهد شد. فردی باید در قالب مسئولیت نامحدود مدیریت این نوع ثبت شرکت در بلژیک را بپذیرد. سهام در این نوع از ثبت شرکت در بلژیک می تواند به ثالث انتقال یابد.

ثبت شرکت در بلژیک محدود به سهام

ثبت شرکت در بلژیک محدود به سهام

ایجاد شعبه و نمایندگی در بلژیک

در این مسیر یک سری از اشخاص خارجی اقدام به راه اندازی شعبات و همینطور نمایندگی های شرکت تجاری دعوت می شوند، در واقع در این مسیر هم صاحب شرکت و هم فردی که قرار است که نمایندگی وی را داشته باشند می توانند سود کنند از دسته روش های ارزان و مناسب برای ثبت شرکت در بلژیک محسوب می شود. فعالیت های اقتصادی نمایندگی ها از سوی شرکت بارها مورد بررسی قرار گرفته و در سود نزول اقتصاد روند ادامه متوقف خواهد شد.

ایجاد شعبه و نمایندگی در بلژیک

ایجاد شعبه و نمایندگی در بلژیک

نکات مهم در خصوص ثبت شرکت در بلژیک

تا به اینجای کار با انواع مختلفی از روش های ثبت شرکت در بلژیک آشنا شدیم اما قطعاً انتخاب گزینه مناسب کمی دشوار و عجیب به نظر می رسد به طور کلی بهترین گزینه مشاوره با وکیل و یا فردی خبره است که بتواند بهترین روش ثبت شرکت در بلژیک را به شما معرفی کند.

نکات مهم در خصوص ثبت شرکت در بلژیک

نکات مهم در خصوص ثبت شرکت در بلژیک

جمع بندی ثبت شرکت در بلژیک

ثبت شرکت در بلژیک برای افراد خارجی و افرادی که داخل اتحادیه اروپا هستند بسیار متفاوت است در واقع بهتر است اینطور بررسی شود که برای ثبت شرکت در بلژیک در ابتدا باید مشخص شود که سرمایه فرد متقاضی چه میزان است سپس شرایطی فراهم می شود تا افراد به این نتیجه برسند که در کدام از انواع ثبت شرکت در بلژیک باید فعالیت کنند و در نهایت نیاز به ارائه مدارک و مشخصات شریکان در ثبت شرکت در بلژیک خواهد بود.

بهترین گزینه در این خصوص مشاوره با وکیلی خبره و مشاوری متخصص است.

جمع بندی ثبت شرکت در بلژیک

جمع بندی ثبت شرکت در بلژیک

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی برای سفر به اروپا با شماره همراه ۰۹۱۰۷۶۳۶۳۲۶ تماس بگیرید.

آژانس سفری دیگر مجری مستقیم و بی واسطه در خصوص بلیط بلژیک، وقت سفارت بلژیک، ویزای بلژیک، تور بلژیک و تور اروپا میباشد. ۸۸۸۵۱۰۸۰-۰۲۱

نظر دهید

1 نظر

حامد

یک خط نگفتی چند یورو برای ثبت شرکت در بلژیک لازمه. خسته نباشید واقعا

پاسخ به این دیدگاه
11 مارس 2019

مطالب مرتبط

MySupفروش MySupپشتیبانی MySupمدیریت MySup