09107636326 --- 021-88851080
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...

وقت سفارت اسپانیا

وقت سفارت اسپانیا

کشور : اسپانیا

نوع ویزا : شینگن

نوع کشور : اتحادیه اروپایی

در این مطلب تلاش کرده ایم اطلاعات کاملی در خصوص وقت سفارت اسپانیا و همچنین نکات مهمی در این خصوص اشاره کنیم.

همان طور که میدانید کلیه سفارت های اتحادیه اروپا در ایران قبل از درخواست ویزا نیاز به ثبت و دریافت وقت میباشند سفارت و کنسولگری کشور اسپانیا در تهران نیز  از این امر مستثنا نیست.

در این مطلب در خصوص دریافت وقت جهت درخواست ویزا از سفارت اسپانیا در تهران خواهیم گفت:

نکته مهم در ابتدای کار مشخص نمودن نوع ویزاست، یعنی قبل از هر اقدامی باید مشخص گردد چه نوع ویزایی مد نظر دارد، اغلب افراد از نوع ویزای خود با خبرند، در ادامه انواع ویزاها را نام برده و در خصوص هر یک توضیح خواهیم داد.

 • ویزای توریستی اسپانیا
 • ویزای تجاری یا ویزای کار اسپانیا
 • ویزای ترانزیت فرودگاهی اسپانیا
 • ویزای ترانزیت دریایی اسپانیا
 • ويزاي اعضاي خانواده براي شهروندان اتحاديه اروپا/ حوزه اقتصادي اروپا(شامل پدر و مادر و فرزندان ) اسپانیا
وقت سفارت اسپانیا

وقت سفارت اسپانیا

معمولا ویزای کشور اسپانیا خارج از موارد فوق نبوده و در خصوص کلیه انواع ویزا نیاز به وقت سفارت اسپانیا و ثبت زمان مراجعه معین گردد.

آژانس مسافرتی سفری دیگر کلیه امور مربوط به وقت سفارت اسپانیا و همچنین انجام امور مربوز به سفر به کشور اسپانیا و همچنین تور اسپانیا را در حال اجراست. در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر میتوانید تماس حاصل نمایید.تلفن: ۸۸۸۵۱۰۸۰-۰۲۱

ویزای توریستی اسپانیا:

ویزای توریستی اسپانیا همان طور که میدانید مخصوص سفر های توریستی میباشد که مدت اقامت در کشور اسپانیا و یا هر یک از کشور های اتحادیه شینگن میباشد و نکته قابل اهمت مدت اقامت میباشد، با ویزای های توریستی بیشتر از ۹۰ روز معادل ۳ ماه امکان اقامت وجود ندارد.

هزینه ویزای توریستی اسپانیا:

هزینه ویزای توریستی به سفارت اسپانیا و یا نمایندگان این سفارت ۷۶ یورو جهت افراد بزرگسال و ۵۱ یورو مخصوص کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال.

در نظر داشتته باشید این مبلغ توسط سفارت کشور اسپانیا و یا از طریق نمایندگان قانونی این کشور دریافت میشود و معمولا توسط خود مسافر در زمان درخواست حضوری پرداخت میگردد.

مدارک مورد نیاز ویزای توریستی اسپانیا:

وقت سفارت اسپانیا

وقت سفارت اسپانیا

 • ثبت و تعیین وقت سفارت اسپانیا (توسط آژانس سفری دیگر تعیین میگردد)
 • فرم درخواست ویزا به زبان انگلیسی پر شده ( توسط آژانس سفری دیگر پر میگردد)
 • سه قطعه عکس رنگی زمیته سفید ۴٫۵ در ۳٫۵ که صورت و گوش فرد ۸۰ % عکس را پوشانده باشد و همچنین عکس متعلق به شش ماهه گذشته باشد.
 • نامه اشتغال بکار
 • بلیط سفر ( توسط آژانس سفری دیگر صادر میگردد)
 • بیمه مسافرتی که حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو دارای پوشش بیمه باشد( توسط آژانس صادر میگردد)
 • رزرو هتل جهت سفر
 • لیست حقوق و یا فیش حقوقی شش ماه گذشته فرد متقاضی
 • صورتحساب بانکی شخصی فرد متقاضی شش ماهه اخیر همرا با مهر و امضای بانک به زبان انگلیسی

برای دانشجویان و محصلان، نامه اشتغال به تحصیل همراه کپی کارت شناسایی

برسی و تایید صلاحیت ویزای اسپانیا توسط سفارت اسپانیا در تهران:

پس از درخواست ویزا و تحویل مدارک به سفارت اسپانیا اولین روز کاری برسی برسی طی شده و روند برسی ممکن است تا ۲۱ روز کاری ادامه پیدا کند در نظر داشته باشید در طول این روند ممکن است سفارت مدارک بیشتری از متقاضی درخواست کند، به شما پیشنهاد میشود حداقل ۲۱ روز کاری قبل تاریخ درخواست مدارک را به سفارت اسپانیا در تهران تحویل دهید.

فرم های مورد نیاز جهت درخواست ویزای توریستی اسپانیا

فرم درخواست ویزای اسپانیا یا همون اپلیکیشن سفارت اسپانیا شامل موارد بسیار دقیق و از اهمیت بالایی برخوردار است در صورتی که آژانس سفری دیگر اقدامات مربوز به پر کردن فرم سفارت اسپانیا و یا تععین وقت سفارت اسپانیا را انجام میدهد کلیه موارد را در نظر میگیرد.

در صورت نیاز و دریافت فرم ویزا میتوانید به ایمیل: visa@safaridigar.com ایمیل بزنید ما برای شما فرم درخواست ویزای اسپانیا را ارسال خواهیم کرد.

ویزای تجاری یا ویزای کار اسپانیا:

ویزای تجاری اسپانیا مخصوص موارد تجاری بوده و مناسب جهت سفر های تجاری میباشد، مدت اقامت در کشور اسپانیا و یا هر یک از کشور های اتحادیه شینگن میباشد و نتکه قابل اهمت مدت اقامت میباشد، با ویزای های توریستی بیشتر از ۹۰ روز معادل ۳ ماه امکان اقامت وجود ندارد.

هزینه ویزای تجاری یا ویزای کاری کشور اسپانیا:

هزینه ویزای تجاری به سفارت اسپانیا و یا نمایندگان این سفارت ۷۶ یورو میباشد

در نظر داشتته باشید این مبلغ توسط سفارت کشور اسپانیا و یا از طریق نمایندگان قانونی این کشور دریافت میشود و معمولا توسط خود مسافر در زمان درخواست حضوری پرداخت میگردد.

مدارک مورد نیاز تجاری و کاری کشور اسپانیا:

 • ثبت و تعیین وقت سفارت اسپانیا (توسط آژانس سفری دیگر تعیین میگردد)
 • فرم درخواست ویزا به زبان انگلیسی پر شده ( توسط آژانس سفری دیگر پر میگردد)
 • سه قطعه عکس رنگی زمیته سفید ۴٫۵ در ۳٫۵ که صورت و گوش فرد ۸۰ % عکس را پوشانده باشد و همچنین عکس متعلق به شش ماهه گذشته باشد.
 • نامه اشتغال بکار
 • ویزا های تجاری کشور اسپانیا نیاز به دعوتنامه تجاری از کمپانی و یا سازمان اسپانیایی میباشد و کایه امور و اهداف سفر در آن یادداشت میگردد.
 • توضیحات در خصوص سفر و هزیته های سفر تجاری شرکت و یا سازمان ایرانی
 • بلیط سفر ( توسط آژانس سفری دیگر صادر میگردد)
 • بیمه مسافرتی که حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو دارای پوشش بیمه باشد( توسط آژانس صادر میگردد)
 • رزرو هتل جهت سفر
 • لیست حقوق و یا فیش حقوقی شش ماه گذشته فرد متقاضی
 • صورتحساب بانکی شخصی فرد متقاضی شش ماهه اخیر همرا با مهر و امضای بانک به زبان انگلیسی

برای دانشجویان و محصلان، نامه اشتغال به تحصیل همراه کپی کارت شناسایی

برسی و تایید صلاحیت ویزای اسپانیا توسط سفارت اسپانیا در تهران:

پس از درخواست ویزا و تحویل مدارک به سفارت اسپانیا اولین روز کاری برسی برسی طی شده و روند برسی ممکن است تا ۲۱ روز کاری ادامه پیدا کند در نظر داشته باشید در طول این روند ممکن است سفارت مدارک بیشتری از متقاضی درخواست کند، به شما پیشنهاد میشود حداقل ۲۱ روز کاری قبل تاریخ درخواست مدارک را به سفارت اسپانیا در تهران تحویل دهید.

فرم های مورد نیاز جهت درخواست ویزای تجاری یا کاری کشور اسپانیا

فرم درخواست ویزای اسپانیا یا همون اپلیکیشن سفارت اسپانیا شامل موارد بسیار دقیق و از اهمیت بالایی برخوردار است در صورتی که آژانس سفری دیگر اقدامات مربوز به پر کردن فرم سفارت اسپانیا و یا تععین ووقت سفارت اسپانیا را انجام میدهد کلیه موارد را در نظر میگیرد.

در صورت نیاز و دریافت فرم ویزا میتوانید به ایمیل: visa@safaridigar.com    ایمیل بزنید ما برای شما فرم درخواست ویزای تجاری اسپانیا را ارسال خواهیم کرد.

ويزاي ترانزيت فرودگاهي کشور اسپانیا:

این نوع ویزا مخصوص مسافرانی که قصد عبور از اتحادیه اروپا را داشته مناسب بوده و قصد ترک فرودگاه را ندارند در نظر گرفته میشود.

ويزاي اعضاي خانواده براي شهروندان اتحاديه اروپا:

این نوع ویزا مخصوص افرادی که دارای خویشاوند و بستگان میباشند در نظر گرفته شده و حتما نیازمند دعوتنامه خویشاوندی میباشد.

تعیین وقت سفرا اسپانیا:

پس از مشخص شدن نوع ویزا نوبت به تعیین وقت سفارت اسپانیا میباشد در این مرحله تعیین میگردد در چه روزی و در چه ساعتی امکان دریافت وقت را دارید در صورتی نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در خصوص وقت سفارت اسپانیا و یا درخواست ویزا از ای کشور میتوانید با ما در تماس باشید.

در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی برای سفر به اروپا با شماره همراه ۰۹۱۰۷۶۳۶۳۲۶ تماس بگیرید.

آژانس سفری دیگر مجری مستقیم در خصوص بلیط اسپانیا، وقت سفارت اسپانیا، ویزای اسپانیا، تور اسپانیا و تور اروپا ۸۸۸۵۱۰۸۰-۰۲۱

 

با ما تماس بگیرید

 • پیشنهادات مناسبی برای خرید تور و رزرو هتل داریم.

تلفن تماس: 88851080-021

مطالب مرتبط

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تور تنریف اگر قصد شرکت در تور تنریف و بازدید از این جزیره زیبا را دارید این ...

۱۴ مهر ۱۳۹۷

سفر به اسپانیا سفر به اسپانیا برای افرادی که اولین بار است می‌خواهند این کشور را به ...

۰۷ شهریور ۱۳۹۷

بلیط تنریف قبل از گرفتن و رزرو بلیط تنریف باید نکاتی را درباره تهیه بلیط تنریف و همچنین مکانی ...

نظر دهید

0 نظر

دیدگاهی ارسال نشده است!

طراحی و اجرا تور اروپا

همین الان تماس بگیرید

درخواست ویزا
ثبت شماره از شما، تماس با ما